+30 23990 24043

Ετικέτες Barcode

Το barcode είναι ένα σύμβολο το οποίο φέρει πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο στο οποίο επισυνάπτεται. Η εκτύπωση barcode χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς των γραμμών και κενών για την κωδικοποίηση δεδομένων που αναγράφεται σε μια ετικέτα ή μια κάρτα.

Οι γραμμωτοί κώδικες μπορούν να διαβαστούν από ειδικούς οπτικούς σαρωτές ή αναγνώστες barcode, εκτυπωτές επιφάνειας εργασίας, και έξυπνα τηλέφωνα.

Με την χρήση του barcode πετυχαίνουμε τη βελτίωση της διαχείρισης των δεδομένων και την προσβασιμότητα, την ενίσχυση των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης, καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Αυτή η καινοτόμος τεχνολογία είναι οικονομική, αποδοτική και εύκολα να υλοποιήσιμη. Επιπλέον, επιτρέπει στις εταιρείες κάθε μεγέθους όλων των κλάδων να αξιοποιήσουν τα barcode για απεριόριστες εφαρμογές.

Μπορούμε να τυπώσουμε τους εξής τύπους barcode:

  • EAN-13
  • Code 128
  • Εκτυπώσεις Barcode roll to roll σε όλες τις διαστάσεις

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Not enough for your seo needs?

Have you specific requirements? Just send us details!