+30 23990 24043

Εκτυπώσεις Βιβλίων

Η Intergraf αναλαμβάνει να εκτυπώσει βιβλία κάθε είδους, όπως εγκυκλοπαίδειες, ταξιδιωτικά, λογοτεχνικά, ιστορικά, παιδικά, καθώς και ο Χρυσός Οδηγός και μεγάλος αριθμός σχολικών βιβλίων, σε διάφορα σχήματα και με διαφορετικού τύπου ειδικές βιβλιοδεσίες.

Εκτός της κλασικής βιβλιοδεσίας με κόλλα, η Intergraf αναλαμβάνει εργασίες που απαιτούν καλλιτεχνική βιβλιοδεσία ή βιβλιοδεσία με κόλλα ειδικών προδιαγραφών (Pur). Τα βιβλία παράγονται σε μεγάλες ποσότητες με χαμηλό κόστος και η ποιότητα τους είναι εφάμιλλη της ποιότητας των βιβλίων που εκτυπώνονται σε μικρές μονάδες τυπογραφίας.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Not enough for your seo needs?

Have you specific requirements? Just send us details!