+30 23990 24043

Προσπέκτους - Brochures - Διαφημιστικά φυλλάδια

Η Intergraf σχεδιάζει και εκτυπώνει διαφημιστικά έντυπα με εντυπωσιακό δημιουργικό, που έλκει την προσοχή του καταναλωτή και αναδεικνύει τον επαγγελματισμό της επιχείρησης. Τα διαφημιστικά φυλλάδια έχουν υψηλή αισθητική και μπορούν να έχουν πλήθος μορφών (προσπέκτ, μπροσούρες, μονόφυλλα, δίπτυχα (4σέλιδα), τρίπτυχα, πολυσέλιδα κλπ) ανάλογα με τους στόχους της κάθε επιχείρησης.

Η Intergraf, προσφέρει υψηλή τεχνολογία και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εκτύπωσης Offset διαφημιστικών εντύπων, που στοχεύουν στην αύξηση των πωλήσεών σας και στη γνωστοποίηση της εταιρείας ή των προϊόντων σας, οικονομικά και αξιόπιστα.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Not enough for your seo needs?

Have you specific requirements? Just send us details!