+30 23990 24043

Παραστατικά (τιμολόγια ‐ δελτία αποστολής – δελ. αποδείξεων‐ δελ. παραγγελίας – παροχής υπηρεσίας κ.λ.π.)

Η Intergraf αναλαμβάνει την εκτύπωση offset και τη σύνθεση κάθε είδους χειρόγραφων μπλοκ, απαραίτητα στις καθημερινές συνδιαλλαγές του γραφείου ή της επιχείρησής σας.

Στην Intergraf παρέχουμε έτοιμες λύσεις και δοκιμασμένα από επαγγελματίες στησίματα για κάθε φορολογική και οργανωτική χρήση, όπως:

  • Μπλοκ Τιμολογίων αγοράς – πώλησης
  • Μπλοκ δελτίων αποστολής – παραλαβής
  • Αποδείξεις είσπραξης – πληρωμής
  • Μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών
  • Ημερολόγια έργου
  • Ημερήσιες καταστάσεις ταμείου
  • Ασφαλιστήρια συμβόλαια
  • Συνταγολόγια
  • Μπλοκ παραστατικών πολλαπλών χρήσεων

Η εταιρική ταυτότητα και η εφαρμογή της δεν περιορίζεται μόνο στις κάρτες, τους φακέλους και τα εταιρικά δελτία.

Το λογότυπο και οι βασικές πληροφορίες σχετικά με την εταιρία σας μπορούν να τυπωθούν και σε τιμολόγια, αποδείξεις, ή οποιουδήποτε είδους λογιστικό έντυπο.

Η ολοκλήρωση της εταιρικής ταυτότητας επεκτείνεται για την μέγιστη έκθεση της εταιρίας σας.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Not enough for your seo needs?

Have you specific requirements? Just send us details!