Παραδοσιακές Επιγραφές

Επιγραφές σε φυσικό Ξύλο με ανάγλυφα γράμματα και Ψηφιακή εκτύπωση.

Παραδοσιακές επιγραφές

Οι παραδοσιακές επιγραφές κατά βάση δημιουργούνται από φυσικό ξύλο ή πάνελ θαλάσσης μπορούν να γίνουν εσώγλυφες   ή ανάγλυφες με φυσικές αποχρώσεις του ξύλου ή έγχρωμες παραστάσεις.

Φωτογραφικό υλικό

Κοινοποίηση :