Ταπέτα

Εντυπωσιάστε από το πρώτο Βήμα

Μια ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα συνοδεύεται από ένα ΤΑΠΕΤΟ με το λογότυπο στην είσοδο του χώρου σας.

Ταπέτα Ποδόμακτρα

Στα ταπέτα με λογότυπο γίνεται αφαίρεση της επιφάνειας που καλύπτεται από το λογότυπο και στη συνέχεια ένθεση και κόλληση του λογότυπου από συνδιασμό ταπέτων στα σωστά χρώματα. Συνεπώς δεν υπάρχει περίπτωση αποχρωματισμού ή άλλης χρωματικής αλλοίωσης. Μπορείτε να παραγγείλετε ταπέτα στις επιθυμητές διαστάσεις.

Φωτογραφικό υλικό

Κοινοποίηση :